Общи условия

 • Авторски права
  Всички елементи на съдържанието на www.nikolay-belev.org, включително дизайн, софтуерни програми, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на собствениците на www.nikolay-belev.org и неговите партньори, предоставили съответната информация, като нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
  Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без писмено разрешение на собствениците на www.nikolay-belev.org и/или неговите партньори е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на www.nikolay-belev.org посочване на източника и добавяне на линк www.nikolay-belev.org.
 • Потребители
  Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата на www.nikolay-belev.org всеки потребител е длъжен да се запознае с настоящите Правила за ползване на сайта, като при прочитането и запознаването с тях, той удостоверява, че при следващо ползване (зареждане на www.nikolay-belev.org) той е съгласен с тях. Всеки потребител има правото да използва услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели, като се съгласява, че информацията, публикувана на сайта www.nikolay-belev.org, не може да бъде причина за предявяване на негови искове към www.nikolay-belev.org и неговите собственици.
 • Отговорност
  Пълната информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, като нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица не е гарантирана от www.nikolay-belev.org. www.nikolay-belev.org не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални искове и вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на www.nikolay-belev.org.
  Всяко неразрешено ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на сайта без писмено разрешение на собствениците на www.nikolay-belev.org и/или неговите партньори е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред. Допуска се публикуване на текстови материали само след писмено съгласие на www.nikolay-belev.org, посочване на източника и добавяне на линк www.nikolay-belev.org.
 • Общи разпоредби
  Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между всеки потребител на сайта www.nikolay-belev.org и информацията и услугите, публикувани в него. Всеки потребител има правото да използва информацията на сайта единствено за лични/нетърговски цели. Тези общи условия представляват договореност (ДОГОВОР) между всеки потребител на сайта и www.nikolay-belev.org, с който получавате правото да използвате безплатно сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията, описани в настоящите правила. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата всеки потребител се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължава да ги спазва. В случай че потребител на www.nikolay-belev.org не е съгласен с всички общи условия за ползване, то би следвало този потребител да не използва сайта за никакви цели.

icon